Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen der Alevitischen Gemeinde Deutschland K.d.ö.R. (AABF) und der Hochschule für Musik und Tanz Köln (HfMT), 27. Mai 2021

Heute haben der Vorsitzende der AABF Hüseyin Mat und der Rektor der HfMT Köln Prof. Dr. Heinz Geuen eine Vereinbarung unterzeichnet, der die zukünftige Zusammenarbeitsabsichten zwischen den beiden Institutionen festhält. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Etablierung des Instruments Bağlama an deutschen Hochschulen und in der Musiklandschaft in Deutschland. Die Bağlama ist eines der zentralen Elemente im alevitischen Glauben. Sie ist nicht nur Kernbestandteil der Glaubenszeremonie Cem, sondern Übermittlerin religiöser Botschaften. Insofern ist die Öffnung im Rahmen der Kooperation nicht nur wichtig für die Akademisierung des Instruments und dessen Entwicklung vom Instrument der Anderen hin zum gleichberechtigten Instrument in Deutschland, sondern auch für die Anerkennung der alevitischen Identität. Die Grundpfeiler für ein Alevitisches Konservatorium werden errichtet.

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der HfMT Köln.

Alevitische Gemeinde Deutschland K.d.ö.R. 

HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR !!! Alevi Toplumuna hayırlı uğurlu olsun. Konservatuar...

AABF´mizden geleceğimize, gençlerimize yönelik önemli bir adım.

Hayal ettik, inandık, istikrarlı ve kararlı çalışmalarımızı sürdürdük ve de sonunda hedefimize kavuştuk.

 

Bugün Köln / Wuppertal Müzik Yüksek Okulu (Hochschule für Musik und Tanz Köln HfMT) Rektörü Prof. Dr. Heinz Geuen ile imzaladığımız resmi anlaşma ile yürüttüğümüz Konservatuar çalışmalarımızda resmi ilk adımımızı atmış olduk. Sayın Prof. Heinz Geuen nezdinde Köln / Wuppertal Müzik Yüksek Okulu’na teşekkür ediyoruz.

 

AABF, Köln ve Wuppertal Konservatuar’larının aldığı ortak kararlar çerçevesinde Şubat 2020’den itibaren „Bağlama Sertifika Kursları“ başladı. Bağlama Sertifika Kursları aynı zamanda Bağlama’nın üniversite ve konservatuarlarda „Ana Sanat Dalı“ olarak yer alması bakımından önemli bir adımdır. Bu önemli adım ile birlikte bugün resmi olarak atılan imzayla aynı zamanda AABF’mizin kendi konservatuarını kurması anlamını taşıyor. Yol Bir Sürek Binbir Barış Senfonisi etkinliğimizin hazırlık sürecine paralel olarak başlattığımız konservatuar çalışmalarımızın sonuçlanması ile birlikte etkinliğimizinde en önemli ve değerli meyvesini almış olduk.

 

Bağlama/Koro Sertifika Eğitim Programı

Köln-Wuppertal Konservatuar’ıyla birlikte önemli bir projeye imza atmış bulunuyoruz. Müzik Akademisi projemizin ilk adımı olan „Bağlama/Koro Sertifika Eğitim Programı“ genç-yetişkin müzikseverler ve müzik eğitmenleri için oldukça önemli, gelişim sağlayıcı olanaklar içermektedir. Müzik akademisyenleri tarafından yürütülecek Bağlama/Koro Sertifika Eğitimi’nde katılımcılar herhangi bir yaş sınırına tabi tutulmaksızın başlangıç, orta ve üst kademelere göre sınıflandırılarak eğitim alabilecekler. Başlangıç seviyesinde eğitim alanlar ve koristler katılım belgesi, orta ve üst seviyedeki katılımcılar ise; sertifika formatında eğitim belgelerini alabilecekler. Bağlama/Koro Sertifikası gerek kurumlarımız gerekse resmi müzik okulları için kabul edilir bir belge niteliği taşıyacaktır. Sertifikası olan katılımcılar kimi derslerden muaf olabileceklerdir.

 

AABF'mizin Kültür ve Sanat adına attığı dev bir adım...

Kutsal enstürmanımız olan Bağlama'nın üniversitelerde bir bilim dalı olarak kabul görülmesine yönelik gerçekleştirdiğimiz iş birliğyle, AABF ve Köln/ Wuppertal Müzik Yüksek Okulu (HfMT) olarak birçok ortak karar almış bulunmaktayız.

 

Konservatuar kurma çalışmalarımız dâhilinde Köln ve Wuppertal Müzik Yüksek Okullarıyla birlikte BAĞLAMA merkezli ortak projelerin önümüzdeki sömestr hayata geçirilmesiyle birlikte Bağlama'nın üniversitelerde pedagojik ve sanat dalı olarak kürsülendirilmesinin gerekliliği üzerinde ortak mutabakat sağlanmıştır.

 

Hak aşkına, Yol aşkına, Pir aşkına, Halk aşkına hizmete devam.

Saygılarımızla

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu